Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 24.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ
PTT-Palvelut Oy
Y-tunnus: 3153146-1
Tuohitie 11
84100 Ylivieska

REKISTERIN NIMI
PTT-Palvelut Oy:n Asiakasrekisteri

REKISTERIASIOISTA VASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT
kari.seppala@ptt-palvelut.fi tai +358407732759

REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakastiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
-Yrityksen ja/tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
-Asiakaspalautetiedot
-Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
-Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
-Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot

Tallennamme rekisteriimme myös tiedot jotka olet itse toimittanut PTT-Palvelut Oy:n verkkosivuston PTT-Palvelut.fi, tai palvelun alasivujen tai ali-domainien kautta, tai sähköpostilla.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään olemassa olevia asetuksia ja lakeja noudattaen asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen, palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, viestimiseen sekä laskuttamiseen.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

PTT-Palvelut Oy:n asiakasrekisteri, jonne tiedot syntyvät tarjouspyynnön, tai muun yhteydenoton myötä. Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Palvelun laadun varmistamiseksi saatamme luovuttaa tietoja teknisille yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi vain ja ainoastaan palvelun tuottamisen/toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin, eivätkä myöskään luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan PTT-Palvelut Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

EVÄSTEET

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön tärkeimpänä tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivulla sekä parantaa että analysoida sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

PTT-Palvelut Oy:n sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivuihin, sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä. (esim. Facebook sivut tai muut vastaavat yhteisöliitännäiset). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden sivustojen hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityis-, käyttö- ja muita ehtoja. PTT-Palvelut Oy:llä ei ole minkäänasteista määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä PTT-Palvelut Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista, tai niiden käytöstä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.